Bugetul instituţiei

14 MF-TR Centru – Chisinau
12652 Liceul Teoretic „Dacia” Chisinau
22 Bugetul Local de nivelul 2
fără Eco = 518110, 611, 612, 614
Form FD-037
Data doc. 06.02.2019
Timpul 15:52

Fișa executării contului curent A 12652
din 31.12.2018

Executor primar de buget (ORG1) Directia educatie, tineret si sport a sectorului Ciocana 2038
Grup principal (F1) Invatamint 09
Grup (F2) Invatamint secundar 092
Subgrup (F3) Invatamint liceal 0922
Activitate (P3)

 

Denumire Codurile Aprobat Plan precizat pe an Executat pe perioada de gestiune Sold accesibil de alocații
P1 P2 P3 S3S4 S5S6 Proiect de investiții ORG2 Omolog Nr.actului normativ Clasificația economică
I. VENITURI 7 046 400,00 7 635 992,00 7 548 012,55 87 979,45
Finantare de la buget 149800 6 965 000,00 7 544 792,00 7 465 112,29 79 679,71
Surse interne 297 1 81 400,00 91 200,00 82 900,26 8 299,74
Surse interne 297 1000 81 400,00 91 200,00 82 900,26 8 299,74
Plata pentru locatiunea bun patrimoniului publ 297 1000 142320 81 400,00 91 200,00 82 900,26 8 299,74
II. CHELTUIELI 6 617 900,00 7 222 212,00 7 137 212,42 84 999,58
Invatamint liceal 88 06 00203 6 097 100,00 6 666 712,00 6 613 797,57 52 914,43
Alocaţii cu caracter general 88 06 00203 3 6 097 100,00 6 666 712,00 6 613 797,57 52 914,43
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant 88 06 00448 520 800,00 555 500,00 523 414,85 32 085,15
Alocaţii cu caracter general 88 06 00448 3 520 800,00 555 500,00 523 414,85 32 085,15
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 88 06 00203 300 211180 3 908 800,00 4 296 760,00 4 295 553,28 1 206,72
Alte plati 88 06 00203 300 211390 0,00 36 600,00 26 734,00 9 866,00
Contributii de asigurari sociale de stat obligator 88 06 00203 300 212100 899 000,00 994 092,00 992 611,08 1 480,92
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic 88 06 00203 300 212210 175 900,00 202 540,00 194 502,94 8 037,06
Energie electrica 88 06 00203 300 222110 186 000,00 174 500,00 174 169,43 330,57
Energie termica 88 06 00203 300 222130 636 700,00 717 310,00 709 030,76 8 279,24
Apa si canalizare 88 06 00203 300 222140 122 000,00 87 990,00 70 239,34 17 750,66
Alte servicii comunale 88 06 00203 300 222190 16 500,00 16 500,00 14 040,00 2 460,00
Servicii informationale 88 06 00203 300 222210 9 600,00 10 400,00 8 367,05 2 032,95
Servicii de telecomunicatii 88 06 00203 300 222220 3 800,00 3 800,00 3 359,41 440,59
Servicii de reparatii curente 88 06 00203 300 222500 83 000,00 69 270,00 68 384,04 885,96
Servicii de paza 88 06 00203 300 222940 31 600,00 31 600,00 31 548,36 51,64
Servicii postale si distrib.drep. sociale 88 06 00203 300 222980 1 400,00 1 400,00 1 395,20 4,80
Servicii neatribuite altor aliniate 88 06 00203 300 222990 3 200,00 5 550,00 5 545,96 4,04
Indemn pt incapacitatea temp de munca 88 06 00203 300 273500 19 600,00 18 400,00 18 316,72 83,28
Servicii neatribuite altor aliniate 88 06 00448 300 222990 520 800,00 555 500,00 523 414,85 32 085,15
III. ACTIVE NEFINANCIARE 428 500,00 413 780,00 409 416,55 4 363,45
Invatamint liceal 88 06 00203 428 500,00 413 780,00 409 416,55 4 363,45
Alocaţii cu caracter general 88 06 00203 3 428 500,00 413 780,00 409 416,55 4 363,45
Reparatii capitale ale cladirilor 88 06 00203 300 311120 303 000,00 303 000,00 298 716,55 4 283,45
Procurarea masinilor si utilajelor 88 06 00203 300 314110 16 500,00 16 500,00 16 497,20 2,80
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de 88 06 00203 300 316110 19 500,00 24 000,00 24 000,00 0,00
Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare 88 06 00203 300 334110 5 800,00 5 200,00 5 194,91 5,09
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi 88 06 00203 300 336110 40 800,00 34 480,00 34 474,82 5,18
Procurarea materialelor de constructie 88 06 00203 300 337110 42 900,00 30 600,00 30 533,07 66,93
SOLDUL BUGETAR 0,00 0,00 1 383,58 -1 383,58
VI. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI 0,00 0,00 -1 383,58 1 383,58
Corectarea soldului de mijloace banesti 920000 0,00 0,00 -1 383,58 1 383,58
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei 910000 0,00 0,00 0,00 0,00
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei 930000 0,00 0,00 0,00 0,00